Change background image

суннот орозо

Тема в разделе 'Суроо - Жооптор', создана пользователем ainura, 27 фев 2014.

 1. ainura

  ainura Новичок

  Ассаляму алейкум уа рахматуллохи уа баракатухи! Динден кабарым жок кезде намаздарымдын кобу каза болуп калган эми кантип толуктасам болот? Жана нафил намаздарды парз намаздар толукталмайынча окуса болобу ...?
  Ошондой эле суннот орозо (понедельник ж-а четверг)кармаганда кандай ниет кылынат, кененирек айтсаныз.
  Рахмат Аллах сизден ыраазы болсун!
  Zholdoshbek нравится это.
 2. fallower

  fallower Новичок

  Аялдын жалгыз окуган намазы

  Пайгамбарыбыз Мухаммед (алейхиссалам) да: «Аллаху таала кулдарына күнүнө беш убакыт намаз окууларын буйрук кылды. Туура даарат алып, беш убакыт намазды убактысында окуган, руку менен саждаларын толук орундаган пенделердин күнөөлөрүн Аллаху таала кечирет»,- деп айткан.

  Беш убакыт намаз 40 рекеттен турат. Булардын 17-си фарз, 3-үважип,20 рекети сүннөт. Алар болсо төмөндөгүдөй:

  1.Багымдат намазы: 4 рекет. Алгачэки рекет сүннөт, кийин эки рекет фарз окулат. Бул эки рекет сүннөт эң кубаттуу сүннөт болуп эсептелет. Мунуважиб дегендер да бар.

  2.Бешим намазы: 10 рекет (4 рекет алгачкы сүннөт, 4 рекет фарз, 2 рекет соңку сүннөт).

  3.Аср намазы: 8 рекет (4 рекет сүннөт, 4 рекет фарз.)

  4.Шам намазы: 5 рекет (3 рекет фарз, 2 рекет сүннөт.)

  5.Куптан намазы: 13 рекет (4 рекет алгачкысүннөт, 4 рекет фарз, 2 рекет соңку сүннөт, 3 рекет витир намазы).

  Аср менен куптан намаздарыныналгычкы сүннөттөрүгайри муаккадсүннөткө жатат. Булардынэкинчи рекетинде отурганда "аттахиййату”дан кийин "Аллахумма салли” жана "Аллахумма барик” дубалары акырына чейин окулат. Үчүнчү рекетке тургандаалгачбисмиллах айтыла электе "Субханака” дубасы окулат. Ал эми,бешимнамазынын алгачкы сүннөтүмуаккад сүннөт. Башкача айтканда,өзгөчө буйрук кылынган.Ошондой эле, бул сүннөттүн сообу да көп. Биринчи отурушта фарз намазындагыдайжалгызгана "аттахиййату” окулуп кийин үчүнчү рекетке турат. Турганда алгач"бисмиллах”айтылып кийин "Фатиха” сүрөсү окулат.

  Мисалы, багымдат намазынын сүннөтү төмөндөгүдөй окулат:  1- рекет

  1-НИЕТ

  2-ТАХРИМА ТАКБИРИ


  Дене мүчөлөрү көрүнбөй тургандай кылып баштан аякка чейин жабылат. Жалгыз гана алакандары менен жүзү ачык болот. Колдорун эркектер сыяктуу кулакка алып барбастан көкүрөгүнө чейин көтөруп: «Ниет эттим Аллаху тааланын ыразычылыгы үчүн бүгүнкү багымдат намазынын сүннөтүн окууга, жүзүмдү караттым Кыбылага», – деп ниет эткенден кийин «Аллаху акбар» – деп эки колду көкүрөккө бири-биринин үстүнө койот.

  [​IMG][​IMG]

  3- КЫЯМ

  Ушул туруу кыям деп аталат. Кыямда турганда көздөр сажда кыла турган (б.а., мандайын коё турган) жерге карап, төмөндөгүлөр окулат:


  -Субханака дубасы

  -Аъузу – бисмиллах

  -Фатиха сүрөсү

  -Бир сүрө (зам сүрө)

  /Каусарсүрөсү/
  [​IMG]

  4- РУКУ

  Зам сүрөдөн кийин«Аллаху акбар»деп рукуга ийилет.

  Рукуда эркектердей түз ийилбейт, көздөр буттун учун карайт. Үч жолу«Субхана раббиал азыим» деп айтылат.
  [​IMG]

  «Семиаллаху лиман хамидах» деп рукудан туруп жатканда көздөр сажда кыла турган жерден айрылбайт. Тик тургандан кийин«Раббана лакал хамд» деп айтылат. (ушул тик туруу кавма деп аталата).
  [​IMG]

  5- САЖДА

  Кавмада көпкө туруп калбай«Аллаху акбар» деп саждага барат. Саждага барарда ирети менен:

  - Оң тизе кийин сол тизе, оң кол кийин сол кол, мурун анан маңдай жерге коюлат.

  - Бут манжалары кыбылага карап бүгүлөт.

  - Баш эки колдун арасына коюлат.

  - Кол манжаларынын арасы жабылат.

  - Алакан жерге коюлат, чыканактары да жерге тийет.

  - Ушул абалда үч жолу «Субхана раббиял аъла» деп айтылат.
  [​IMG]

  «Аллаху акбар» деп буттар оң жакка чыгарылып сол буттун үстүнө отурат. Колдор тизенин үстүнө коюлат, манжалар арасы өз эркине жиберилет. Бул абал жалса деп аталат.
  [​IMG]

  Көп отурбастан «Аллаху акбар»деп кайра саждага барылат. Дагы эң аз үч жолу «Субхана раббиал аъла» дейт.

  [​IMG]

  2- рекет


  «Аллаху акбар» деп ордунан турат. Саждадан турар кезде колдорду жерге таяп күч алууга жана буттарды ары-бери козголтууга болбойт. Саждадан турар кезде кезеги менен биринчи маңдай, мурун, андан кийин сол кол, оң кол, сол тизе анан оң тизе жерден көтөрүлөт.

  Тике турганда

  Бисмиллах

  Фатиха сүрөсү

  Зам сүрө, мисалы, Ихлассүрөсү окулат.

  Экинчи рекет да биринчи рекет сыяктуу окулат.
  [​IMG]

  Зам сүрөдөн кийин«Аллаху акбар»деп рукуга ийилет.

  Рукуда эркектердей түз ийилбейт, көздөр буттун учун карайт. Үч жолу«Субхана раббиал азы деп айтат.
  [​IMG]

  «Семиаллаху лиман хамидах» деп рукудан туруп жатканда көздөр сажда кыла турган жерден айрылбайт. Тик тургандан кийин«Раббана лакал хамд» деп айтылат.

  [​IMG]

  Көпкө туруп калбай «Аллаху акбар» деп саждага барат. Саждага барарда ирети менен:

  - Оң тизе кийин сол тизе, оң кол кийин сол кол, мурун анан маңдай жерге коюлат.

  - Бут манжалары кыбылага карап бүгүлөт.

  - Баш эки колдун арасына коюлат.

  - Кол манжаларынын арасы жабылат.

  - Алакан жерге коюлат, чыканактары да жерге тийет.

  - Ушул абалда үч жолу «Субхана раббиал аъла»деп айтылат.
  [​IMG]

  «Аллаху акбар» деп буттар оң жакка чыгарылып сол буттун үстүнө отурат. Колдор тизенин үстүнө коюлат, манжалар арасы өз эркине жиберилет. Бул абал жалса деп аталат.
  [​IMG]

  Көп отурбастан «Аллаху акбар»деп кайра саждага барат. Дагы эң аз үч жолу «Субхана раббиал аъла» дейт.
  [​IMG]

  6- ТАШАХХУД

  экинчи саждадан кийин «Аллаху акбар» деп ордунан турбай, жогорудагы айтылгандай отуруп:

  -Аттахиййату,

  -Аллахумма салли,

  -Аллахумма барик,

  [​IMG]

  Кийин алгач оң тарапка, андан кийин сол тарапка «Ассаламу алейкум ва рахматуллах»деп салам берип намазды бүтүрөт.
  [​IMG]

  Салам бергенден кийин «Аллахумма антас-салам ва минкас-салам табаракта йа зал желали вал икрам» дегенден кийин эч нерсе сүйлөшпөстөн багымдат намазынын парзын окуу үчүн ордунан турат. Анткени,сүннөт менен парз намазынын арасында сүйлөө намазды бузбаса да анын сообун азайтат.

  Намаздан кийин үч жолу «Астагфируллах» дегенден кийин «Аятул курси» жана отуз үч таспих (субханаллах), отуз үч тахмид(элхамдулиллах), отуз үч такбир (Аллаху акбар) жана бир тахлил (Ла илахе иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Лахул мулку ва лахул хамду ва хува ъала кулли шайин кадир) окулат. Буларды ар ким өзү уга тургандай добуш менен окуйт. Добушун чыгарып окуу бидат болот.

  Акырында дуба кылынат. Дубада колдорун көкүрөк тушуна параллель кылып көтөрөт. Алакандын ичи көккө каратылат, себеби, намаздын кыбыласы Кааба болгондой дубанын кыбыласы дагы асман. Алакандардын ичи жүзүнө бираз ийилген абалда кармалат жана эки колдун арасы ачык болот. Чыканактар денеге жакын болуп, ошол эле убакта денеге жабышып турбайт. Дубадан кийин "Субхана раббика...”аяты окулуп колдор менен бетти сүртөт.
 3. fallower

  fallower Новичок

  [​IMG]
  [​IMG]
  Еженедельные уроки по основам ислама
  Женский отдел при ДУМК совместно с ПООЖ Мутакаллим, каждую неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресениям с 10:00 до 13:00, проводят уроки по основам ислама (акыйда, шариат, таджвид) для женщин и девушек столицы. Кроме знания, активных сестер ждут небольшие подарки. Все желающие сестры могут посещать уроки шариата, по адресу: ул. Чуй, ТЦ "Берекет ГРАНД". Обращайтесь по тел.: 0 779-83-23-57 (Анаркан ажы) — в городе Бишкек.

Поделиться этой страницей